نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

افزايش ماليات

پایه مالیاتی به جای نرخ مالیاتی افزایش یابد/تنها ۴۰ درصد جامعه مالیات می پردازند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه تنها 40 درصد جامعه مالیات می پردازند، گفت: سازمان امور مالیاتی باید با بستن راه های فرار ، درآمدها را افزایش دهد و…