نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

افزايش فرارهاي مالياتي

فرار مالياتي وگريزگاهها

مقدمه يكي از منابع مهم درآمدي دولتها ماليات است كه علاوه بر اينكه بخش عمده اي از هزينه ها را تامين مي كند بعنوان ابزار مناسب مالي براي كنترل اقتصاد نيز بكار گرفته مي شود.

افزايش فرارهاي مالياتي

. یک کار‌شناس اقتصادی با بیان اینکه اظهارنامه‌های مالیاتی در گروههای مختلف مشاغل به الف، ب و ج تقسیم می‌شوند، گفت: ۱۲ گروه شغلی در گروه الف ۲۷ گروه شغلی در گروه ب و سایر شغل‌ها…