نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

افزايش حق اولاد سال 92

افزايش ۹۷۰۰ تومانى حق اولاد

نايب رئيس كانون عالى انجمنهاى صنفى كارگران ايران با اعلام پرداخت حق اولاد سال جارى حداكثر براى دو فرزند گفت: حق اولاد امسال كارگران براى هر فرزند به ميزان ۴۸۷۱۲ تومان و تا دو…