حسابان وب

مرور برچسب

افتصاد موسیقی

موسیقی و اقتصاد

سیدحسن مرتضوی‌کیاسری در جهان امروز، کشورها از هر فرصت و زمینه‌ای برای رشد اقتصادی کشورشان بهره می‌برند. به‌ویژه فرصت‌های فرهنگی که کمترین هزینه‌های مادی و زیست‌محیطی را به همراه…