حسابان وب

مرور برچسب

اعتراض مالیاتی

صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی تسلیم شود قابل رسیدگی است

 بر اساس دستورالعمل مالیاتی مورخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۴۰۰ رئیس کل سازمان امور مالیاتی از تاریخ ۱۸/ ۲/ ۱۴۰۱ به بعد؛صرفا اعتراضاتی که از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی در موعد مقرر قانونی به…

ترتیبات اجرایی درخصوص رسیدگی به اعتراضات مالیاتی ابلاغ شد

توضیح سایت تازه های حسابداری: برای این دستورالعمل رای دیوان عدالت اداری صادر شده است.لطفا اینجا کلیک کنید. دستورالعمل سازمان امور مالیاتی موضوع ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی…