نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اعتراض علیه افزایش مالیات

زلزله مالیاتی در راه است

 یکی از موضوعاتی که در سال‌های گذشته در دستور کار سیاستگذار بوده، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه است. در این بین برخی اعتقاد دارند اقدامات انجام‌شده به قیمت فشار مالیاتی…