نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اعتراض به مالیات

راهکار اعتراض قانونی به مالیاتی که برای اصناف تعیین شده چیست؟/مراحل شکایت از برگ تشخیص

در قانون، مراحل مختلف و متعددی را برای اعتراض به مالیات اعلامی از سوی اداره های مالیات پیش بینی شده که باید اصناف و مودیان مالیاتی با این قانون به خوبی آشنا باشند.