مرور برچسب

اعتبار اسنادی

بازگشت مجدد «ال‌سي» ريالي

گشايش اعتبارات اسنادي بانك‌ها براي بنگاه‌هاي اقتصادي از روش‌هاي قابل‌قبول و جا افتاده‌اي بود كه تا پيش از وقوع اختلاس بزرگ بانكي رواج پيدا كرده بود؛ اين روش اما به دليل تخلف…