مرور برچسب

اظهارنامه

اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد ۹۴ و دستورالعمل استفاده از آن منتشرشد.(ویرایش۸۰۰۲)

توضیح سایت: این پست مربوط به اظهارنامه عملکرد ۹۴ است. پست اظهارنامه عملکرد 98 را اینجا دنبال کنید. 1- جهت دریافت پرسش پاسخ های مالیاتی مربوط به تنظیم اظهارنامه مالیاتی…

امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد براي ارايه اظهارنامه مهلت دارند

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: براساس اصلاحيه جديد قانون ماليات ها، امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد ماه مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را به صورت الکترونيکي به سازمان…

بخشنامه ۱۶۹۳۰/۲۳۰/د مورخ ۹۲/۶/۲۳(شمول حکم تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه)

به پيوست تصوير نامه شماره 104354/18844 مورخ 9/5/92 سرپرست محترم امور هماهنگي و رفع اختلافات حقوقي دستگاههاي اجرايي معاونت حقـوقي رئيس جمهور، متضمن نظريه حقوقي درخصوص تسري حکم…

بخشنامه ۱۰۳۸۷/۲۰۰ مورخ ۹۱/۵/۱۸(دريافت اظهارنامه الکترونيکي)

با توجه به تبصره (1) ماده (120)‌ قانون برنامه پنجم  توسعه مبني بر اينکه سازمان امور مالياتي کشور مکلف است از سال دوم اجراي برنامه به منظور تسهيل در دريافت اظهارنامه مالياتي و…