نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اظهارنامه های مالیاتی

امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد براي ارايه اظهارنامه مهلت دارند

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور گفت: براساس اصلاحيه جديد قانون ماليات ها، امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد ماه مهلت دارند اظهارنامه مالياتي خود را به صورت الکترونيکي به سازمان…

مالیات اظهارنامه‌های الکترونیک۳۰درصد نقد و مابقی در ۷ قسط دریافت می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی اجرای امضای دیجیتال در ارائه اظهارنامه‌‌های الکترونیک را باعث تسهیل در فرآیند پرداخت مالیات مودیان دانست و گفت: مالیات افرادی که اظهارنامه الکترونیک…

با اجراي طرح جامع مالياتي اظهارنامه هاي مالياتي فقط به صورت الکترونيکي ارايه مي شود

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور با اشاره به استقبال موديان از اظهارنامه هاي الکترونيکي گفت: با اجراي طرح جامع مالياتي همه اظهارنامه هاي مالياتي به صورت الکترونيکي ارايه مي شود.…