مرور برچسب

اظهارنامه مالیاتی

بخشنامه۲۱۰/۹۹/۷۱ مورخ ۹۹/۱۰/۱۷ (معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی و برگشت ارز حاصل از صادرات)

بخشنامه ای در باب اجرای همزمان برخی مقررات قوانین بودجه سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها با نرخ صفر مالیاتی و برگشت ارز حاصل از صادرات تصویب شد که به شرح ذیل است

اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی ویرایش جدید ۱۲.۰.۰.۹ بارگزاری شد

 نرم افزار اظهارنامه مالیات بر درآمد مشاغل عملکرد ۱۳۹۸ ، ویرایش جدید 12.0.0.9 در سامانه دریافت اظهارنامه های الکترونیک سازمان امور مالیاتی همراه با درخواست تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م برای هر یک از مودیان گروه شغلی ( دوم ) و ( سوم) بارگذاری شده و…

اظهارنامه املاک عملکرد سال ۹۸ ویرایش ۱۲۰۰۲ منتشر شد.

سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه را در این سامانه قرار داده است که مودیان محترم مالیاتی، پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می بایست نرم افزار مذکور را دانلود و پس…

اظهارنامه عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی بارگذاری شد

توضیح سایت تازه های حسابداری: سازمان امور مالیاتی کشور، امسال نسخه اظهارنامه را بصورت الکترونیک و تحت وب همانند اظهارنامه مالیات ارزش افزوده در اختیار مودیان گذاشته است.حسب بررسی بعمل آمده تغییرات محسوسی در جداول و صفحات اظهارنامه ایجاد…

اظهارنامه املاک ویرایش ۱۱.۰.۰.۵ منتشر شد.

توضیح سایت تازه های حسابداری: اظهارنامه املاک عملکرد سال 98  را اینجا ببینید. نکته مهم: در اظهارنامه الکترونیکی مالیات بر درآمد اجاره املاک عملکرد سال 1397: هر مودی مشمول، می بایست به ازای تمام املاک مورد اجاره در کل کشور یک…

اطلاعیه اظهارنامه اجاره املاک

سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک را در سامانه مربوطه قرار داده است که مودیان محترم مالیاتی، پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی ، نرم افزار…

اظهارنامه املاک عملکرد ۱۳۹۶

سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه را در این سامانه قرار داده است که مودیان محترم مالیاتی، پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکیمی بایست نرم افزار مذکور را دانلود و پس…

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقوقی عملکرد ۱۳۹۶(ویرایش ۱۰.۰.۰.۰)

سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه را در این سامانه قرار داده است که مودیان محترم مالیاتی، پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می بایست نرم افزار مذکور را دانلود و پس…

اظهارنامه عملکرد اشخاص حقیقی عملکرد ۱۳۹۶(ویرایش ۱۰.۰.۰.۱)

سازمان امور مالیاتی کشور، در راستای توسعه خدمات الکترونیکی جهت خود اظهاری مودیان مالیاتی، اظهارنامه را در این سامانه قرار داده است که مودیان محترم مالیاتی، پس از ثبت نام در سامانه ثبت نام الکترونیکی می بایست نرم افزار مذکور را دانلود و پس…