حسابان وب

مرور برچسب

اظهارنامه برآوردی سال 99

آغاز تولید اظهارنامه برآوردی برای عملکرد سال‎های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹

شاهین مستوفی، مدیرکل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان کرد: سازمان امور مالیاتی کشور در حال تولید اظهارنامه برآوردی و صدور برگ ارزیابی مالیات برای مودیان بابت…