مرور برچسب

اظهارنامه املاك

بخشنامه ۷۷۰۳ /۲۰۰مورخ ۹۱/۴/۱۳(دستورالعمل اجرايي طرح خوداظهاري عملکرد سال۱۳۹۰بخش املاک (اعم از مسکوني، تجاري، اداري و…

پيرو آگهي منتشره در نيمه اول سال 1390 در اجراي مقررات ماده 158 قانون مالياتهاي مستقيم و در راستاي گسترش فرهنگ خوداظهاري ماليات بر پايه جلب اعتماد عمومي و با هدف بهبود روشهاي…

دستور العمل شماره۲۹۴۲/۲۰۰/ص مورخ۹۰/۲/۱۱(اظهارنامه مالياتي عملکرد ۱۳۸۹ اشخاص حقوقي، صاحبان مشاغل،اجاره املاک)

در راستاي ساده سازي فرآيندهاي مالياتي و تکريم ارباب رجوع اظهارنامه هاي مالياتي عملکرد 1389 مؤديان اشخاص حقوقي،اشخاص حقيقي صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 و اجاره املاک موضوع ماده 80…