حسابان وب

مرور برچسب

اطلاعيه شماره 260818 مورخ 1/11/1390 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

اطلاعيه شماره ۲۶۰۸۱۸ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۰ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران( الزامات ناظر بر فرآيند اعتبار اسنادي داخلي ريالي)

جهت اطلاع مديران عامل محترم کليه بانک هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست بانک و مؤسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. . با سلام؛ احترامًا، پيرو بخشنامه شماره 181220/90 مورخ…