نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اطلاعيه شماره 221158 بانك مركزي

اطلاعيه شماره ۲۲۱۱۵۸ مورخ ۹۰/۹/۲۰ بانك مركزي (گواهي هاي مقرردر تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم)

جهت  اطلاع مديران عامل محترم كليه بانكهاي دولتي ، غير دولتي ، شركت دولتي پست بانك و موسسه اعتباري توسعه با سلام واحترام بدين وسيله به استحضار مي رساند ، موضوع عدم لزوم اخذ…