نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اطلاعات کارکنان دستگاههای اجرایی در سامانه پاکنا

بخشنامه ۷۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹(ثبت و بروزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاههای اجرایی در سامانه پاکنا)

بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور درخصوص ثبت و بروزرسانی اطلاعات کارکنان دستگاههای اجرایی در سامانه پاکنا طی نامه شماره ۷۲۷۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ توسط معاون رییس جمهور و رییس سازمان…