مرور برچسب

اطلاعات بانک‌ها با صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی

اطلاعات بانک‌ها با صورت‌های مالی نمونه بانک مرکزی قابل فهم‌تر می‌شود

رییس سابق انجمن حسابداران خبره ایران گفت: صورت‌های مالی نمونه بانکی ابلاغی بانک مرکزی استاندارد گذاری جدیدی نیست بلکه تنها فرمت و شکل صورت هارا تغییر داده ضمن اینکه امکان ارائه…