نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اصل 44

بخشنامه ۳۵۳۹ /۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۳/۱(اعلام شمول تبصره ۱و۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م به اوراق سلف موازي)

پيرو بخشنامه شماره 20111/200  مورخ 11/10/91 به منظور اجراي تبصره هاي 1و2 ماده 143 مکرر الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي…

۵ تصمیم مهم شورای اصل ۴۴

شورای‌عالی اصل 44 قانون اساسی در جلسه‌ای با حضور ريیس‌جمهور پنج تصمیم مهم را درباره واگذاری شرکت‌ها، شرکت‌های شبه خصوصی، سود سهام عدالت، عدم دستیابی به سهم 25درصدی بخش تعاون و…

نيروي كار و اصلي به نام «۴۴»

سياست‌هاي كلي اصل 44، بخشي از قانون اساسي است كه با هدف شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به‏ منظور تامين عدالت اجتماعي، ارتقاي كارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي…

بخشنامه شماره ۱۳۲۸۶/۲۰۰ مورخ ۶/۶/۱۳۹۰ ( اعلام شمول تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م. به گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های…

پیرو بخشنامه شماره 30171/200 مورخ 21/10/89 به منظور اجرای تبصره 1 و 2 ماده 143 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 موضوع ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید…

قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی”

مادۀ 1 – اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می‌باشند. الف – گواهی سرمایه‌گذاری ؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر…