نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اصلاح ماده 64 قانون مالیات

تصویب نامه ۵۴۲۰۲/۵۷۷۸ مورخ ۹۶/۱/۲۶(تعیین مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیاتها…

هیئت وزیران در جلسه 23 /1 /1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های امور اقتصادی و دارایی، کشور، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تعیین مأخذ محاسبه سایر…