نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم

نحوه محاسبه ماليات درآمد اجاره املاک در ماده ۵۴ قانون ماليات ها تغیر کرد.

براساس اصلاحي ماده 54 قانون ماليات هاي مستقيم در صورتيکه مودي سند اجاره، اعم از سند رسمي ثبت شده در دفتر اسناد رسمي يا سند عادي، را به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد، درآمد…

بیانیه مشترک اتاقهای بازرگانی،اصناف و تعاون درباره اصلاحیه مالیات

اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، طی یک بیانیه مشترک در خصوص اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اعلام کردند: شالوده اصلاحات به عمل آمده در قانون مالیاتهای مستقیم مبتنی بر استقرار…