نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اصلاح بودجه٤٠ روز پس از اجرا

اصلاح بودجه٤٠ روز پس از اجرا

برخلاف روال هميشگي كه اصلاحيه‌هاي قانون بودجه در ماه‌هاي پاياني سال به مجلس مي‌رود؛ دولت در چهارمين ماه از سال اصلاحيه‌اي را به مجلس خواهد فرستاد كه از هم‌اكنون سازهاي مخالفت با…