حسابان وب

مرور برچسب

اصلاحیه شماره 152637

بخشنامه ۲۰۰/۹۶/۱۱۶ مورخ ۹۶/۸/۲۰(اصلاح حد آستانه بخشی از جدول موضوع ماده ۸ آیین نامه اجرایی تبصره ۵ ماده ۱۶۹ مکرر)

توضیح سایت تازه های حسابداری: جدول اصلاحی آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (۵) ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م را اینجا ببینید. پیرو ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده…