نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اصلاحيه قانون کار

کارفرمایان پیش‌نویس پیشنهادی خود را منتشر کردند: لزوم ارایه نظرات کارگران برای اصلاح قانون کار

کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایان با انتشار پیش‌نویس پیشنهادی 34 ماده‌ای خود موارد پیشنهادی اصلاح قانون کار را ارایه داده است. این مساله می‌تواند الگویی برای جامعه کارگری باشد…