نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان

بار مالیاتی در بخش عرضه

مهدی بهداد -مدرس دانشگاه موضوع وضع مالیات‌های جدید بر نقل و انتقال‌های صورت گرفته در صنعت ساختمان و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵، از موضوعاتی است که ذهن مدیران صنعت ساختمان و…