حسابان وب

مرور برچسب

اسناد دریافتنی چیست؟

حسابداری اسناد دریافتنی

اسناد دریافتنی اوراقی است که شخص بدهکار در قبال بدهی خود به شخص بستانکار ارائه می‎دهد. شخص بدهکار در این اوراق تعهد می‎کند مبلغ معینی را در تاریخ مشخص به شخص طلبکار پرداخت کند.…