حسابان وب

مرور برچسب

استقلال

استانداردكنترل كيفيت(۱)در مؤسسات ارائه‌كننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان بخشي و خدمات مرتبط

هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره مسئوليتهاي مؤسسه در مورد سيستم كنترل كيفيت آن برای حسابرسي و بررسي اجمالي اطلاعات مالي تاريخي و ساير خدمات…