حسابان وب

مرور برچسب

استقرار هیات 251 مکرر در مرکز هر استان

دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی برای ایجاد هیأت ماده‌ی ۲۵۱ مکرر در استان‌ها

براساس دستور وزیر اقتصاد به منظور تأمین هر چه بیش‌تر حقوق مؤدیان و ساماندهی در رسیدگی به امور مؤدیان مالیاتی، هیأت ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در ادارات کل امور اقتصادی…