مرور برچسب

استفاده از کارت هوشمند به جای دفترچه

استفاده از کارت هوشمند به جای دفترچه از مهمترین برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی است

معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی گفت: استفاده حداکثری از فن آوری اطلاعات در همه بخش های سازمان تأمین اجتماعی و از جمله در بخش درمان مورد توجه قرار گرفته است و جایگزین کردن دفترچه…