مرور برچسب

استعلام نشانی

بخشنامه ۳۶۰۰۵۷ مورخ ۹۹/۷/۸(ارائه خدمات فقط برمبنای سامانه تغییر نشانی و سرویس استعلام نشانی اشخاص حقیقی)

ازین پس، استعلام نشانی اشخاص حقیقی از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می‌شود و اقلام اطلاعاتی مربوط به محل اقامت از کاربرگ‌های کاغذی و الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی حذف می‌گردد.