نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

استعلام مالیاتی

بخشنامه جدید در خصوص صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات ها

توضیح سایت تازه های حسابداری: امکان ثبت الکترونیکی استعلام ماده ١٨۶ قانون مالیاتها فراهم شد. لطفا اینجا کلیک کنید. ‍دستورالعمل شماره ۵۳۰/ ۱۴۰۱/ ۲۰۰ مورخ ۱۸/ ۴/ ۱۴۰۱ سازمان امور…