نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

استخدام برنامه ششم

طرح جذب نیروی کار ساعتی؛سناریوهای جدید استخدامی دولت/ تبدیل وضعیت شرکتی‌ها ممنوع شد

دولت در لایحه برنامه ششم توسعه علاوه بر محدودسازی استخدام‌های جدید و رسمیت بخشیدن به اشتغال ساعتی و قراردادی، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب مستقیم آنها در بدنه دولت را کاملا…

طرح دولت برای ممنوعیت استخدام

دولت در لایحه برنامه ششم توسعه طرحی برای ساماندهی صندوق فولاد داده و تأکید کرده که هرگونه به‌کارگیری و یا تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.