حسابان وب

مرور برچسب

استاندارد 720

استاندارد حسابرسي ۷۲۰ ساير اطلاعات مندرج در گزارشهاي حاوي صورتهاي مالي حسابرسي شده

توضیح سایت تازه های حسابداری: پیش نویس تجدید نظر شده استاندارد شماره 720  به تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۰ منتشر شد.لطفا اینجا کلیک کنید. هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و…