نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

استانداردهای حسابداری جدید در نظام بانکی

استانداردهای حسابداری جدید در نظام بانکی/عدم آشنایی عملی با معیارهای جدید

مصطفی باتقوا / حسابدار رسمی چند صباحی است (عمدتا پس از برجام) بحث IFRS همه جا پیچیده و عده‌ای فکر می‌کنند سرمایه‌گذاران خارجی شرط ورود و مشارکتشان این است که حتما صورت‌های مالی…

استانداردهای حسابداری جدید در نظام بانکی/تعارضات قانونی در گزارش‌های مالی

سعید جمشیدی فرد / حسابدار رسمی بانک‌ها مهم‌ترین نهادهای بازار پول هستند که بر اساس قوانین و مقررات موضوعه عمومی و اختصاصی و تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کنند. تا قبل از تصویب…