حسابان وب

مرور برچسب

استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS)

IFRS و متدولوژی حل مسائل

ناصر محامی  - حسابدار رسمی حل مسائل علمی همواره بر شناخت جامع و طرح کلیه موانع و ملاحظات استوار است ساده‌انگاری یا ساده‌سازی مساله، بی‌توجهی یا کم‌توجهی به برخی موانع و ملاحظات…