حسابان وب

مرور برچسب

استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی

فرصت اعلام نامزدی برای عضویت در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی

کمیته نامزدی فدراسیون بین المللی حسابداران در حال جستجو برای پر کردن شش جای خالی در هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) است. اعضای جدید هیئت برای یک دوره اولیه…