نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ازكار افتاده كلي

دادنامه ۳۰ مورخ ۹۲/۱/۱۹(ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۶۰۴ فنی سازمان تأمین اجتماعی به لحاظ اینکه تاریخ از کار افتادگی بیمه…

آقای کیومرث پرهیزکار و خانم شهناز شکوهی به موجب دادخواستی ابطال بند 3 بخشنامه شماره 604 فنی سازمان تأمین اجتماعی از تاریخ تصویب را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته خویش…

ازكار افتادگي (مواد ۷۰ تا ۷۵)

ماده‌ 70ـ بيمه‌شدگاني‌ كه‌ طبق‌ نظر پزشك‌ معالج‌ غيرقابل‌ علاج‌ تشخيص‌ داده‌ مي‌شوند پس‌ از انجام‌ خدمات‌ توان‌بخشي‌ و اعلام‌ نتيجه‌ توان‌بخشي‌ يا اشتغال‌ چنانچه‌ طبق‌ نظر…