حسابان وب

مرور برچسب

ارسال پنجمین نامه به رئیس جمهور برای همسان سازی حقوق بازنشستگان/ نامه های قبلی همچنان بی پاسخ

ارسال پنجمین نامه به رئیس جمهور برای همسان سازی حقوق بازنشستگان/ نامه های قبلی همچنان بی پاسخ

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از ارسال پنجمین نامه برای همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به رئیس جمهور خبر داد و گفت: به نامه های قبلی…