نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ارزيابي ريسك

پیش‌نویس دستورالعمل الزامات کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیش‌نویس "دستورالعمل الزامات کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" توسط کمیته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شد