نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ارزمرجع

اختصاص ارز به کالاهای وارداتی اولویت اول و دوم بدون قید / کالاهای اولویت سوم تا پنجم با قید عبارت ارز مرجع

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به مدیریت امور بین الملل شبکه بانکی اختصاص ارز به کالاهای اولویت اول و دوم  بدون قید و  کالاهای اولویت های سوم تا پنجم صرفاً در…