نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ارزش معاملاتی

تصویبنامه ۱۴۲۱۶۸/ت۵۸۲۴۱ مورخ ۹۹/۱۲/۵ (مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتها)

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۹/۱۱/۲۹ هیات وزیران درخصوص "مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۳۹۹" طی نامه شماره ۱۴۲۱۶۸ مورخ…

بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۸۱ مورخ ۹۹/۱۱/۱ (تعیین ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک برای هرسال)

بخشنامه مورخ ۱/ ۱۱/ ۱۳۹۹ معاون حقوقی و فنی سازمان امور مالیاتی درخصوص نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه مورخ ۲۰/ ۷/ ۹۹ مبنی بر؛تعیین ارزش معاملاتی توسط کمیسیون تقویم املاک برای…

مصوبه مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم

سازمان امورمالیاتی در نامه ای به رییس سازمان ثبت درخصوص مصوبه مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۳۹۸…

تصویب نامه ۳۳۶۸/ ت ۵۶۴۳۹ مورخ ۹۸/۱/۲۰( تعیین مأخذ محاسبه عوارض و وجوه براساس ارزش معاملاتی ملک در ۱۳۹۸)

 بموجب  تصویب نامه هیئت وزیران ، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره (۳) ماده (۶۴) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب ۱۳۹۴- در سال ۱۳۹۸  معادل ۳۶ درصد ارزش معاملاتی ملک…