مرور برچسب

ارزش اظهارنامه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده

ارزش اظهارنامه‌هاي ماليات بر ارزش افزوده بیش از ۲۰۰۰ ميليارد تومان رسيد.

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي با اشاره به اينكه در تابستان سال جاري حدود دو هزار و 10 ميليارد تومان اظهارنامه‌ ماليات بر ارزش افزوده به اين سازمان تسليم شده است،…