نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ارائه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي

اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد ۹۴ و دستورالعمل استفاده از آن منتشرشد.(ویرایش۸۰۰۲)

توضیح سایت: این پست مربوط به اظهارنامه عملکرد ۹۴ است. پست اظهارنامه عملکرد 98 را اینجا دنبال کنید. 1- جهت دریافت پرسش پاسخ های مالیاتی مربوط به تنظیم اظهارنامه مالیاتی…

از ابتداي خرداد ماه امکان ارائه الکترونيکي اظهارنامه مالياتي فراهم مي باشد

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور از امکان ارائه الکترونيکي اظهارنامه هاي مالياتي از ابتداي خرداد ماه امسال خبرداد و گفت: ارائه الکترونيکي اظهارنامه به منزله تسليم اظهارنامه…