حسابان وب

مرور برچسب

ادغام

حسابرسی صورت‌های مالی، سود و زیان و سابقه سهامداران در ادغام مورد توجه قرار گیرد.

نماینده موسسات اعتباری گفت: مقاومتی در برابر ادغام‌ها نیست، بلکه باید حسابرسی صورت‌های مالی، سود و زیان و سابقه سهامداران در ادغام مورد توجه قرار گرفته و در چارچوب قانون، موسسات…

ضرورت‌هاي ادغام موسسات

اين روزها موضوع ادغام در اخبار بازارهاي پول و سرمايه ايران با محوريت بانك تات مطرح است. بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بازار پول به دنبال نگراني‌هاي ايجادي در فعاليت برخي بانك‌ها…