حسابان وب

مرور برچسب

ادغام موسسات

در ادغام و تحصیل واحدهای تجاری چه عواملی را باید در نظر گرفت؟

متخصصان خدمات حسابداری و مشاوره‌ی  ادغام و تحصیل معتقدند مقیاس برنامه‌ریزی مالی و دقت لازم برای ادغام و تحصیل در واحدهای تجاری مختلف، با یکدیگر متفاوت است و نادیده گرفتن برخی مراحل…

ضرورت‌هاي ادغام موسسات

اين روزها موضوع ادغام در اخبار بازارهاي پول و سرمايه ايران با محوريت بانك تات مطرح است. بانك مركزي به عنوان مقام ناظر بازار پول به دنبال نگراني‌هاي ايجادي در فعاليت برخي بانك‌ها…