نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ادغام مؤسسات حسابرسی

چرا ادغام؟

علي اماني - غلامحسين دواني اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران  اخبار جسته و گريخته از حرفه حسابرسي و اعضاي جامعه حسابداران رسمي نشان مي‌دهد پس از گذشت حدود 14 سال از فعاليت جامعه…