حسابان وب

مرور برچسب

ادغام بدون رضايت سهامداران

در ادغام و تحصیل واحدهای تجاری چه عواملی را باید در نظر گرفت؟

متخصصان خدمات حسابداری و مشاوره‌ی  ادغام و تحصیل معتقدند مقیاس برنامه‌ریزی مالی و دقت لازم برای ادغام و تحصیل در واحدهای تجاری مختلف، با یکدیگر متفاوت است و نادیده گرفتن برخی مراحل…

حسابرسی صورت‌های مالی، سود و زیان و سابقه سهامداران در ادغام مورد توجه قرار گیرد.

نماینده موسسات اعتباری گفت: مقاومتی در برابر ادغام‌ها نیست، بلکه باید حسابرسی صورت‌های مالی، سود و زیان و سابقه سهامداران در ادغام مورد توجه قرار گرفته و در چارچوب قانون، موسسات…