نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اخذ کد رهگیری

شبنم حذف می‌شود.

طرح شبنم نه تنها قاچاق را کاهش نمی داد بلکه کالای قاچاق را غیرقابل ردیابی می‌کرد که بر این اساس، در گام اول اجرای طرح شبنم برای اولویت 10 متوقف و در مرحله بعد برای تمامی کالاها…

کد شبنم تقلبی به بازار راه يافت؟

حدود 4 ماه از وعده دولت برای آغاز طرح مردمی مبارزه با قاچاق کالا که به «شبنم» موسوم است، می‌گذرد، اما با این حال آن طور که دست‌اندرکاران روایت می‌کنند نه‌تنها زمان جدید اعلام شده…