نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اختلاس در ساختار قانونی

اختلاس در ساختار قانونی

غلامحسین دوانی-حسابرس رسمی برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاص را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است، به‌طور موقت یا دائم یا با سوءنیت…