نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

اختصاص 8000 ميليارد تومان به صنعت

سياست ارزي به كدام سو؟

ابهام در تاسيس بورس ارز؛ هشت گروه اولويت‌دار دلار ارزان مي‌گيرند موج اخبار پراکنده و ضد و نقیض درباره سیاست ارزی دولت همچنان ادامه دارد؛ در حالی که تا هفته قبل، اغلب مقامات…