نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

احمد قلعه بانی

با ابلاغ دستورالعمل اجرایی عرضه و معامله این قرارداد از سوی هیات مدیره بورس ؛ قرارداد سلف نفت نهایی شد

با ابلاغ دستورالعمل اجرایی عرضه و معامله قرارداد سلف نفت که وعده اجرای آن از ابتدای دی ماه از سوی وزیر نفت داده شده بود، مراحل اجرایی این قرارداد وارد فاز جدیدی شد. در پی…